Labdaros ir paramos fondo ,,Viltis-Vikonda“ projektas „Tiesiame pagalbos ranką“

Psichikos sveikata yra neatsiejama sveikatos dalis. Pasaulinė sveikatos organizacija teigia, kad psichikos sveikata yra geros savijautos būsena, kurioje asmuo suvokia savo sugebėjimus, gali susidoroti su įprastais gyvenimo stresais, našiai ir rezultatyviai dirbti ir įnešti savo indėlį į bendruomenę.

Bet kažkur giliai, dažnai intuityviai jaučiame, kad egzistuoja Galimybė. Galimybė, kad tai galima įveikti, kad ši patirtis ne veltui duota. Duota, kad suprastume ir atrastume kažką naujo savo gyvenime, kad tai įkvėptų tapti gebantiems daugiau atleisti, daugiau mylėti, atjausti, padėti kitiems ir vėl pradėti džiaugtis gyvenimu.

 

Įgyvendindami projektą ir sudarysime galimybę šeimoms gauti taip reikalingą kvalifikuotą psichologinę pagalbą pagal jų gyvenamąsias vietoves, padėsime šeimoms ir jų artimiesiems išgyvenantiems krizes.

 

Labdaros ir paramos fondo ,,Viltis-Vikonda“ projektas „Tiesiame pagalbos ranką“ projektas yra tas, kurio reikia stiprinant rajono gyventojų psichikos sveikatą, sudarantis galimybes gerinti rajono šeimų, asmenų psichikos sveikatos būklę, teikiant psichologinę pagalbą šeimoms ir asmenims išgyvenantiems emocines, traumuojančias krizes, turintiems įvairių sunkumų dėl priklausomybių.

 

Veiklose numatytos psichologų konsultacijos seniūnijų gyventojams, Kėdainių paramos šeimai centro vaikams, jų tėvams. Vykdant projektą stiprinsime ne tik tarpinstitucinius ir bendruomeninius ryšius, telksime institucijas bendradarbiavimui, bet ir patys būdami bendradarbiais susitelkę kartu spęsime šeimų bėdas, padėsime joms.

 

Projektas ,,Tiesiame pagalbos ranką“ yra didžiulės apimties, jį vykdysime visoje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, visose 11 rajono seniūnijų, plėtojant vykdytų fondo projektų susiformavusią psichologinių paslaugų teikimo gerąją praktiką, kuri teiks akivaizdžią naudą psichikos sveikatos problemų turintiems žmonėms. Pasiekdami gyvenančius kaimuose, miesteliuose atsiliepsime į šeimų šauksmą, tiesime pagalbos ranką.

 

Labdaros ir paramos fondas ,,Viltis-Vikonda“ įgyvendindamas projektą ,,Tiesiame pagalbos ranką“ veiks kaip stiprus ir aktyvus partneris savivaldai srityje, stiprinant rajono gyventojų psichikos sveikatą. Tam projekto vykdymui sudaryta 14 bendradarbiavimo sutarčių.

 

Projekto partneriai Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių, Krakių, Pelėdnagių, Pernaravos, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių, Kėdainių miesto seniūnijos, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kėdainių pagalbos šeimai centras teiks dalykinę paramą projekto vykdymui, nemokamai suteiks patalpas projekto veikloms vykdyti, dalyvaus projekto veiklose, diskusijose, aptars dalyvių rekomendacijas, dalyvaus baigiamajame renginyje.

 

Projekto ,,Tiesiame pagalbos ranką“ įgyvendinimo laikotarpiu bus suteikta 54 val. psichologinės konsultacijos, mokymai, 120-160 dalyvių.

 

Psichologinės konsultacijos. mokymai vyks liepos-rugsėjo mėn. Vilainių, Dotnuvos, Surviliškio, Truskavos, Krakių, Gudžiūnų, Josvainių, Pernaravos, Pelėdnagių, Šėtos seniūnijų centruose bei Kėdainiuose  labdaros ir paramos fonde ,,Viltis-Vikonda“.

 

Projekto vykdymui pasitelkti patirtį turintys psichologai, kurie mokymuose šeimoms ir jų nariams bei artimiesiems suteiks psichologinę pagalbą, šeimų, sieks gerinti  asmenų psichikos būklę skatins giliau ir naujai pažvelgti į šeimos, tėvų, vaikų santykius, kaip grįsti juos savitarpio pagarba bei supratimu.

Konsultacijas vykdys pagal sudarytą paslaugų sutartį pcichologė iš Kauno Agnė Masiukienė. Psichologė atsakys į dalyvaujančiųjų klausimus kaip surasti išeitį iš susidariusių probleminių situacijų, mokys spręsti įvairias psichologines, socialines problemas, padės patiriantiems emocinius ir traumuojančius išgyvenimus.

 

Labdaros ir paramos fonde ,,Viltis-Vikonda“  rugsėjo mėn. vyks apskritojo stalo diskusija. Projekto tikslinės grupės atstovai, projekto bendradarbiavimo partneriai labdaros ir paramos fondo ,,Viltis-Vikonda” atstovai aptars apie projekto vykdymo eigą, rekomendacijas, projekto įgyvendinimo gerąją patirtį, projekto tęstinumą. Diskusijos dalyviai aptars prevencinę svarbą psichikos sveikatos problemoms spręsti, dalinsis gerąja projekto įgyvendinimo praktika, kokių priemonių turi imtis visuomenė, institucijos, kad tikslingiau padėtų šeimoms išgyvenčioms krizes ar įvairias priklausomybes, stiprėtų gyventojų psichikos sveikata.

 

Projekto veiklose lapkričio mėnesį numatytas renginys ,,Šeimų vakaras“ skirtas stiprinti šeimų, asmenų psichikos sveikatos būklę rajone, ugdant savarankišką ir gyvybingą šeimą, pagrįsta šeimos narių savitarpio pagalba ir atsakomybe. Šventės metu projekto dalyviai, partneriai dalinsis gerąja projekto įgyvendinimo patirtimi, pasiektais rezultatais. Tikslinės grupės nariai atskleis pokyčius jų šeimose, kaip pavyko įveikti gyvenimo sunkumus, neužstringant savo kančioje ar nusivylime.

 

Bus užtikrintas projekto viešinimas ir sklaida žiniasklaidoje, informavimo priemonių sistemose, kad visuomenė sužinotų apie projekto tikslus, eigą ir jo rezultatus.

 

Projektui įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybė skyrė 1500 Eur. Įgyvendinant projektą bus panaudota sukaupta fondo ,,Viltis-Vikonda“ projektų įgyvendinimo geroji patirtis ir praktika, panaudoti turimi žmogiškieji ištekliai.


2019 balandžio 24 | Darom 2019

Darom ... [plačiau]
Darom ... [plačiau]

2019 balandžio 18 | Su Šv. Velykom!

2019 sausio 31 | Atverti neregėtos Lietuvos atvyko Marius Jovaiša

rinkosaikste.lt Koncerno „Vikonda“ valdybos pirmininkės Jolantos Blažytės kvietimu Kėdainiuose lankėsi žinomas kūrėjas ir verslininkas Marius Jovaiša. Fotomenininkas ir keliautojas savo žiniomis bei asmenine patirtimi praplėtė Akademijos ir Šviesiosios gimnazijų vyresniųjų klasių mokinių akiratį. Jis kalbėjo apie... [plačiau]
rinkosaikste.lt Koncerno „Vikonda“ valdybos pirmininkės Jolantos Blažytės kvietimu Kėdainiuos... [plačiau]