Startuoja naujas projektas „Dėmesys. Pagalba. Parama

Startuoja labdaros ir paramos fondo ,,Viltis-Vikonda“ projektas „Dėmesys. Pagalba, Parama“, kurį paruošė projektų vadovė Vitalija Surgautienė. Šis projektas  skirtas Kėdainių rajono Gudžiūnų seniūnijos socialinę atskirtį patiriančių šeimų, jų artimųjų, vaikų ir jaunimo, pagyvenusių, vienišų asmenų socialinių problemų sprendimui, psichologinės pagabos teikimui, organizuojant socialinę atskirtį patiriantiems asmenims palaikomąsias paramos ir pagalbos grupes, skatinanančias jų įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą. Jau vyko pirmieji psichologiniai mokymai Gudžiūnų ir Miegėnų gyventojams, suteikta psichologinė pagalba 10 šeimų ir jų artimųjų.

 

Projektas įgyvendinamas fondo lėšomis. Taip pat projekto įgyvendinimui 1300 Eur skyrė Kėdainių rajono savivaldybė, rėmėjas MB ,,Gusto baldai“ – 200 Eur.

 

Projektas „Dėmesys. Pagalba. Parama“ vyks 3 kryptimis. ,,Bus teikiamos  psichologo konsultacijos ir mokymai socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms jų artimiesiems, organizuosime palaikomųjų paramos ir pagalbos grupių veiklą, skirtą socialinę atskirtį patiriančių šeimų, pasgyvenusių, vienišų asmenų lankymui, jų socialinių problemų sprendimui, vykdysime projekto pristatymą ir viešinimą“, – teigia labdaros ir paramos fondo ,,Viltis-Vikonda“ projektų vadovė Vitalija Surgautienė

 

Psichologo mokymus ir konsultacijas vykdomos arčiau šeimų gyvenamųjų vietų – Gudžiūnuose ir Miegėnuose. Mokymus ir konsultacijas ves ilgametę darbo patirtį turinti psichologė Nida Gruodienė iš Kauno.

 

,,Projektą „Dėmesys. Pagalba. Parama“ baigsime apibendrinamąja kultūrine popiete „Pabūkime kartu“, skatinant  projekto dalyvių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą. Pagal sudarytą bendradarbiavimo sutartį koncertuos Akademijos kultūros centro atlikėjai, bus pakviesti

projekto ,,Dėmesys. Pagalba. Parama“ partneriai Gudžiūnų seniūnija, Miegėnų, Alksnėnų, Vikaičių, Devynduonių bendruomenių centrai, Miegėnų pagrindinė mokykla, Akademijos kultūros centras. Taip pat į projekto įgyvendinimą aktyviai įsijungė visuomenė, visuomeninio judėjimo „Mūsų karšto sėkmei“ nariai.“, – sako projektų vadovė V. Surgautienė.

 

Projektas „Dėmesys. Pagalba. Parama“ įgyvendinimas numatytas liepos -gruodžio mėnesiais.

 

Įgyvendinus projektą visuomenė daugiau sužinos apie projekto naudą šeimoms ir jų artimiesiems, bendruomenių nariai, savanoriai, palaikomosios paramos ir pagalbos grupės telksis padėti socialiai pažeidžiamiems asmenims, šeimoms, artimiesiems, didės visuomenės informuotumas apie nevyriausybinį sektorių, kuris vykdo projektus, skirtus vietos gyventojų socialinėms problemoms spręsti.


2018 gruodžio 14 | Kviečiame į Kūčių popietę

    ... [plačiau]
    ... [plačiau]

2018 gruodžio 12 | Gera žinia, kuri labai aktuali jaunimui

Gera žinia, kuri labai aktuali jaunimui   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija patvirtino 2019 m. stojimo į aukštąsias mokyklas tvarką su papildoma 0,25 balo dalimi už Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) arba Europos savanorių tarnybos (EST) veiklą. 2018 m. lapkričio 29 d. ŠMM ministro įsakymu ... [plačiau]
Gera žinia, kuri labai aktuali jaunimui   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministe... [plačiau]

2018 lapkričio 22 | Šventinis vakaras rajono senjorams