Startuoja projektas „Tiesiame pagalbos ranką“

Labdaros ir paramos fondo ,,Viltis-Vikonda“ projektas projektas ,,Tiesiame pagalbos ranką“ bus vykdomas visoje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Psichologinės konsultacijos. Mokymai vyks Vilainių, Dotnuvos, Surviliškio, Truskavos, Krakių, Gudžiūnų, Josvainių, Pernaravos, Pelėdnagių, Šėtos seniūnijų centruose bei Kėdainiuose  labdaros ir paramos fonde ,,Viltis-Vikonda“.

,,Vienuolikoje rajono seniūnijų, pasiekdami gyvenančius kaimuose, miesteliuose atsiliepsime į šeimų šauksmą, tiesime pagalbos ranką. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus suteikta 52 val. psichologinės konsultacijos, mokymai, 120-160 dalyvių“, – teigia  labdaros ir paramos fondo ,,Viltis-Vikonda“ fondo projektų vadovė Vitalija Surgautienė.

Projekto vykdymui pasitelkti patirtį turintys psichologai. Konsultacijas vykdys pagal sudarytą paslaugų sutartį pcichologė iš Kauno Agnė Masiukienė.

,,Projektas „Tiesiame pagalbos ranką“ yra nukreiptas rajono gyventojų psichikos sveikatos stiprinimui, sudarantis galimybes gerinti rajono šeimų, asmenų psichikos sveikatos būklę, teikiant psichologinę pagalbą šeimoms ir asmenims išgyvenantiems emocines, traumuojančias krizes, turintiems įvairių sunkumų dėl priklausomybių‘, – sako projektų vadovė.

Projektui įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybė skyrė 1500 Eur. Įgyvendinant projektą bus panaudota sukaupta fondo ,,Viltis-Vikonda“ projektų įgyvendinimo geroji patirtis ir praktika, panaudoti turimi žmogiškieji ištekliai.

,,Vykdant projektą stiprinsime ne tik tarpinstitucinius ir bendruomeninius ryšius, telksime institucijas bendradarbiavimui, bet ir patys būdami bendradarbiais susitelkę kartu spęsime šeimų bėdas, padėsime joms.Veiklose numatytos psichologų konsultacijos seniūnijų gyventojams, Kėdainių paramos šeimai centro vaikams, jų tėvams“,- pasakoja Vitalija Surgautienė.

 

Labdaros ir paramos fondo ,,Viltis-Vikonda“ inf.


2018 gruodžio 14 | Kviečiame į Kūčių popietę

    ... [plačiau]
    ... [plačiau]

2018 gruodžio 12 | Gera žinia, kuri labai aktuali jaunimui

Gera žinia, kuri labai aktuali jaunimui   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija patvirtino 2019 m. stojimo į aukštąsias mokyklas tvarką su papildoma 0,25 balo dalimi už Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) arba Europos savanorių tarnybos (EST) veiklą. 2018 m. lapkričio 29 d. ŠMM ministro įsakymu ... [plačiau]
Gera žinia, kuri labai aktuali jaunimui   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministe... [plačiau]

2018 lapkričio 22 | Šventinis vakaras rajono senjorams