Startuoja projektas V-asis tarptautinis Paberžės muzikos festivalis, skirtas Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo metinėms

Siekiant pažymėti Tėvo Stanislovo metus, puoselėjant šio Kėdainių krašto garbės piliečio, iškilaus dvasininko Tėvo Stanislovo atminimą, primenant apie jo veiklą, skleistą šviesą Kėdainių krašto ir visos Lietuvos žmonėms, skatinant rajono bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą, kultūros ir meno plėtrą labdaros ir paramos fondas ,,Viltis-Vikonda“ su VšĮ ,,Liudo Mikalausko koncertai“ parengė projektą ,,V-asis tarptautinis Paberžės muzikos festivalis, skirtas Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo metinėms“.

 

Projektas yra unikalus, kultūrinės krypties, didinantis rajono bendruomenės kultūrinę įtrauktį ir kultūros paslaugų prieinamumą, skatinantis įvairių socialinių grupių dalyvavimą kultūrinėje veikloje, didinantis vietos bendruomenės iniciatyvumą, bendruomeniškumą, pilietiškumą, teikiantis naujas kultūros paslaugas.

 

Festivalio programą įgyvendins koncernas ,,Vikonda“, labdaros ir paramos fondas ,,Viltis –Vikonda“ ir VšĮ ,,Liudo Mikalausko koncertai“, turintys kelerių metų patirtį organizuojant Paberžės festivalius skirtus Tėvo Stanislovo atminimui, kurie jau tapo vienais iš svarbiausių Kėdainių regiono ir Lietuvos profesionaliosios muzikos ir poezijos festivalių, kasmet sutraukiančiais tūkstančius klausytojų iš Kėdainių krašto ir visos Lietuvos.

 

Projekto, skirto Tėvo Stanislovo metams pažymėti, pagrindą sudaro renginių ciklas:

 

Gegužės mėn.

Fondo savanorių, rajono visuomenės narių savanoriška veikla Paberžės komplekse,  jo aplinkos sutvarkymas.

 

Birželio 17 d.

Šv. Mišios Paberžės bažnyčioje, skirtos Tėvo Stanislovo mirties metinėms. Šv. Mišias aukos ,,Marijos radijo“ programų direktorius kunigas Povilas Narijauskas.

Koncertas ,,Muzica Sacra“. Koncertuos kamerinis choras ,,Aidija“ (meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis), dalyvaus legendinė kino aktorė Vaiva Mainelytė.

 

Liepos 29 d. 

Šv. Mišios Paberžės bažnyčioje, skirtos Tėvo Stanislovo metams pažymėti. Šv. Mišias aukos Kėdainių dekanato kunigas Norbertas Martinkus.  Giedos Vilniaus Dievo Gailestingumo Šventovės ansamblis.

Koncertas ,,Akordeono giesmė Paberžei“. Dalyvaus tarptautinių konkursų laureatas akordeonistas Martynas Levickis.

 

Rugsėjo 28 d.

100 berželių giraitės sodinimo savanoriška akcija Paberžės komplekse skirtaTėvo Stanislovo 100-osioms gimimo metinėms.

 

Rugsėjo 29 d. 

Šv. Mišios Paberžės bažnyčioje, skirtos Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo metinėms. Šv. Mišias aukos Lietuvos kapucinų Lurdo viceprovincijos vienuoliai. Giedos Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos jaunimo šlovinimo grupė.

Koncertas ,,Tėvui Stanislovui – 100“. Koncertuos maldos ir edukacinės stovyklos metu susikūręs Tėvo Stanislovo vardo orkestras (dirigentas Vytautas Lukočius). Solistai: Liudas Mikalauskas, kunigas Povilas Narijauskas, Silvija Petkevičiūtė. Šlovinimo vakarą ves ir liudijimais dalinsis mažesnysis brolis kapucinas Vincentas Tamošauskas ir pranciškonų vienuolis brolis kn. Juozapas Marija Žukauskas.

 

Projektas startuoja labdaros ir paramos fondo ,,Viltis-Vikonda“ savanorių, visuomenės savanoriškomis veiklomis  Paberžės komplekse, skirtomis komplekso aplinkos, tų vietų, kurias puoselėjo Tėvas Stanislovas sutvarkymui. Rugsėjo 28 d. Paberžės komplekse bus pasodinta 100 berželių giraitė skirta Tėvo Stanilovo 100-osioms gimimo metinėms pažymėti. Savanorystės akcijose dalyvaus  rajono visuomenė, fondo savanoriai, talkins Gudžiūnų seniūnija kaip bendradarbiavimo partneriai.

 

Rugpjūčio 29 d. iškilmingame Tėvo Stanislovo 100-ųjų gimimo metinių renginyje koncertuos suburtas Tėvo Stanislovo vardo orkestras iš socialinę atskirtį patiriančių vaikų. Į  kiekvieną koncertą bus atvežti vaikai iš Kėdainių pagalbos šeimai centro, kitų vaikų įstaigų, seniūnijų.

 

Projekto renginių, festivalio metu bus atvertos Paberžės sakralinės erdvės, projekto dalyviai, Kėdainių krašto gyventojai, svečiai iš Lietuvos turės galimybes susipažinti su Tėvo Stanislovo asmenybe, klausytis profesionaliosios muzikos, susikaupti maldoje.

 

Projekto rėmėjai projekto vykdymui skiria paramą koncernas ,,Vikonda“ – 6 000 Eur, UAB ,,Helanas“ – 300 Eur, ŽŪB ,,Vermena“ – 600 Eur, MB ,,Kėdainių akmenukas“ – 300 Eur. Projekto daliniam finansavimui Kėdainių rajono savivaldybė skyrė 3000 Eur.

 

Projekto partneriai Gudžiūnų seniūnija, Kėdainių krašto muziejus, Kėdainių pagalbos šeimai centras teiks dalykinę paramą, dalyvaus projekto veiklose.


2019 balandžio 24 | Darom 2019

Darom ... [plačiau]
Darom ... [plačiau]

2019 balandžio 18 | Su Šv. Velykom!

2019 sausio 31 | Atverti neregėtos Lietuvos atvyko Marius Jovaiša

rinkosaikste.lt Koncerno „Vikonda“ valdybos pirmininkės Jolantos Blažytės kvietimu Kėdainiuose lankėsi žinomas kūrėjas ir verslininkas Marius Jovaiša. Fotomenininkas ir keliautojas savo žiniomis bei asmenine patirtimi praplėtė Akademijos ir Šviesiosios gimnazijų vyresniųjų klasių mokinių akiratį. Jis kalbėjo apie... [plačiau]
rinkosaikste.lt Koncerno „Vikonda“ valdybos pirmininkės Jolantos Blažytės kvietimu Kėdainiuos... [plačiau]